Il·luminació eficient

La il·luminació a la consulta dental ha de garantir les condicions òptimes per desenvolupar les tasques corresponents i contribuir a crear una atmosfera en què el pacient se senti còmode. Tot això, és clar, garantint la màxima eficiència energètica.


DIFERENTS ESPAIS, DIFERENTS NECESSITATS

Tant a la consulta com a les àrees administratives, la il·luminació de les zones de treball ha d‘assegurar una bona ergonomia visual, ja que és un factor que pot influir en el cansament al final del dia i la productivitat a la feina. Cal tenir en compte que els punts on cal més o menys llum són diferents en funció de la tasca que s’hi ha de portar a terme.

Així, en zones de pas o en estances com la sala d’espera, n’hi haurà prou amb una llum general sense que sigui essencial poder-la regular. Uns nivells d’il·luminació uniformes i ben ajustats aporten confort als usuaris dels espais més amplis com ara la recepció. En general, crear entorns visuals càlids contribueix al benestar del pacient.

En altres zones de pràctica odontològica com els boxs, la possibilitat de modificar la il·luminació, centrar els punts de llum i deixar-ne d’altres en segon pla facilita la creació d’un ambient acurat de treball.

EVOLUCIÓ CAP A L’EFICIÈNCIA 

En qualsevol cas, l’estalvi energètic és una prioritat, tant per la necessitat d’abaratir costos en l’explotació dels centres d’odontologia —una realitat amb què topem quan hem d’assumir elevades factures de llum—, com per l’aportació que el consum racional i la reducció de la càrrega energètica fan a la conservació del medi ambient. 

El primer pas per reduir el consum elèctric en il·luminació és mesurar les condicions lumíniques reals de cada espai i avaluar les necessitats de llum en cada recinte. Així, si volem aprofitar la llum natural, cal tenir en compte les variacions segons l’hora del dia, l’estació de l’any o els factors meteorològics puntuals. 

Al mercat, hi ha solucions tècniques que permeten ajustar l’aportació de llum artificial i la configuració de persianes a les condicions lumíniques de l’exterior. 

La clau per tenir un bon nivell de confort i ergonomia sense sacrificar l’eficiència energètica és utilitzar lluminàries d’alt rendiment que incorporin equips de baix consum i làmpades d’alta relació lúmens/vats, que transformen gran part de l’energia que consumeixen en llum. Unides a sistemes de regulació i control adequats a les necessitats del local, ofereixen un ambient òptim sense sacrificar l’eficiència energètica. 

PARLEM (TAMBÉ) DE LEDS 

Cal canviar el xip del tot i mirar cap al futur, encara que, d’entrada substituir certes lluminàries suposi una inversió. Les làmpades incandescents van deixar de fabricar-se a Europa l’any 2012 i els focus halògens el mes de setembre passat a causa del baix rendiment. Els halògens, per exemple, només transformen en llum un 10% de l’energia que gasten, mentre que els leds en transformen un 90%. 

El desenvolupament del led és relativament nou, però està evolucionant ràpidament i el seu ús s’està imposant arreu. Avui en dia, els preus son més baixos i s’ha perfeccionat molt la tecnologia, amb una gamma més àmplia d’aplicacions i làmpades capaces de durar molt més temps.

Article aparegut al número 178 de la revista SomCOEC - pàgina 46

La realitat del preu de l'energia

En les últimes setmanes ens estan arribant notícies alarmants sobre els augments del preu de l’energia, amanides amb interpretacions per tots els gustos.  Des de JustaEnergia creiem que cal explicar la situació actual en perspectiva.


Si analitzem tot el 2016 veiem que els preus de l’energia estaven molt baixos durant els primers mesos i la tarifa horària de l’energia era molt avantatjosa. Això respon a que les condicions meteorològiques, amb molt de vent i pluja, van afavorir la producció de renovables (eòlica i hidràulica) i, en conseqüència, van baixar els preus.

En aquest moment la situació climàtica és totalment inversa i se suma a la baixada de temperatures i a l’alça de la demanda degut al consum de calefacció. El resultat són aquestes puntes de preus de l’energia.

En la gràfica, publicada originalment a Publico, es pot veure molt clarament aquesta relació entre la producció de renovables i el preu de l’energia: a més producció de renovables, energia a menys cost.

Si analitzem el preu variable de la energia de l’any 2016 respecte a l’any 2015, veiem que el preu mig total va ser de 78,09 euros el MWh, i el 2016 de 60,05 euros el MWh. Per tant, l’import de la part variable de l’energia ha baixat un 23% en aquest període.

Contra les pujades de preu, eficiència

Tot i així, l’augment constant del preu de l’energia genera preocupació per la competitivitat de molts negocis. Com podem respondre a aquest repte?

La proposta de JustaEnergia és, en primer lloc, assegurar-nos que no estem pagant un cèntim de més per culpa de condicions de contracte inadequades, i buscar solucions tècniques d’eficiència energètica que s’adaptin a les nostres necessitats.

Es tracta d’estalviar, però consumint l’energia que calgui perquè el nostre establiment funcioni oferint el màxim confort.

Només cal enviar, sense cap compromís, una factura completa de subministrament al correu asesor@justaenergia.com o trucar al telèfon 934 989 921.

L’optimització de contractes és el primer pas del projecte Ajusta30 impulsat per JustaEnergia per ajudar als negocis disposats a estalviar un 30% de la despesa energètica mentre consumeixen la energia que necessiten.

Un cop avaluades les possibilitats reals d’estalvi en costos energètics, es proposen mesures sense inversió inicial o amb una mínima aportació que es finança amb part dels estalvis obtinguts.

**Article publicat inicialment a fihr.cat, la pàgina de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració, de la qual JustaEnergia és el partner energètic.

Article a la revista #177 del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

El preu just d’un bon clima


La climatització és un dels capítols de consum energètic que genera més despesa i un factor molt important en la percepció de confort en un espai obert al públic. Trobar l’equilibri entre confort i estalvi és especialment delicat quan es tracta de climatitzar consultes i clíniques dentals


EL COST DE NO FER RES

El funcionament dels equips de climatització i les nostres necessitats no sempre van a l’hora.

Per una banda, trobem sistemes mal dimensionats respecte a les condicions de l’edifici: orientació, aïllament, superfície dels espais, usos... Per una altra, instal·lacions amb deficiències de funcionament o que simplement no aprofiten totes les prestacions de programació també són una font de despesa innecessària i sovint generen incomoditats.

Per exemple, el consum nocturn dels equips de clima pot suposar un consum d’entre 10-15 euros diaris, generant una despesa innecessària de prop de 1500 euros al final de l’hivern.


PER ON COMENCEM?

En primer lloc, cal verificar l’estat de manteniment de la instal·lació, comprobant , per exemple, l’aïllament de canonades i l’estat dels filtres.

A partir d’aquí, l’optimització del sistema de climatització hauria de començar sempre per conèixer les necessitats de climatització de cada sala segons els horaris i l’activitat que s’hi duu a terme, així com de les seves condicions en quant a superfície, existència d’equips que emetin escalfor i aïllament de l’exterior.

En un mateix local, hi podem trobar estances molt exposades al clima exterior, com la zona de recepció, i d’altres amb una gran “densitat” d’equips electrònics, com l’interior d’un box.


MESURES D’ESTALVI

Un cop s’han analitzat les pautes de consum i s’han contrastat amb les necessitats reals del consultori, podem determinar quines mesures tindran més incidència en la nostra despesa elèctrica, com ajustar la programació dels equips i establir un sistema d’alertes que permeti corregir les incidències.

Els estalvis aconseguits ens poden permetre de renovar aquelles instal·lacions amortitzades, amb baix rendiment i alts costos de consum i manteniment, per un sistema de clima nou i eficient que ens oferirà confort i estalvis durant molt de temps.


UN CAS PRÀCTIC

Buscant de gestionar els seus recursos de manera eficient, el COEC va apostar per la gestió energètica a l’edifici de la seva seu principal a Barcelona.

L’orientació nord-sud de l’edifici del COEC, que suposa una alta exposició al sol, i el fet que no s’estaven utilitzant al màxim les prestacions de l’equip de climatització, generaven desconfort pels usuaris.

La monitorització en temps real el sistema d’aire condicionat i la instal·lació d’una sonda de temperatura exterior va fer possible determinar el potencial d’estalvi, aportant les dades necessàries per optimitzar les temperatures de referència en cada zona i determinar els horaris d’arrencada i parada en funció de l’us de l’edifici, les condicions exteriors i l’estació de l’any.

El projecte incloïa mesures importants en altres grups de consum, com la il·luminació. En conjunt, la gestió energètica a l’edifici va permetre estalvis importants el primer any equivalents a un 25% de la seva despesa energètica.

JustaEnergia és el gestor energètic del COEC
Consulta les condicions especials per a col·legiats contactant al 934 989 921 o a l’adreçá de correu asesor@justaenergia.com
www.justaenergia.com

Podeu llegir l'article publicat seguint aquest enllaç: Revista SOM COEC (pàgina 42)

L’eficiència comença per l’estalvi

Un mes després d’iniciar el projecte d’eficiència energètica Ajusta30 ja hem començat a recollir dades molt interessants sobre el potencial d’estalvi al sector de l’hostaleria i restauració.
Un bon exemple és el de Ristol, que ja en la primera fase del projecte estalviarà més de 6.500 euros d’electricitat en un any a tres dels seus establiments. 

Per fer-ho només ha calgut que Ristol proporcionés a JustaEnergia la factura elèctrica de cada localització. Amb aquesta informació s’ha elaborat un informe amb els consums de cada negoci durant un any i s’han valorat les condicions de varies comercialitzadores per oferir les millors opcions.

JustaEnergia s’ha encarregat de gestionar les millores acordades amb la propietat dels establiments per millorar les condicions contractuals, consistents en aquest cas en un canvi de comercialitzadora i la optimització de la potència en un dels tres locals. 

A partir de la valoració de la situació d’eficiència de dos dels tres locals respecte d’altres del seu sector, s’ha detectat un potencial addicional d’estalvi de 5500 euros. Ara cal concretar les mesures de millora a través de la inspecció directa i monitorització de les instal·lacions.
L’optimització de factures i la valoració de l’estalvi potencial amb mesures sense inversió és el primer pas d’un projecte que avançarà durant els propers mesos amb la implantació de mesures finançades sempre amb els estalvis aconseguits.

Compromís compartit

El projecte Ajusta30 és el compromís compartit entre JustaEnergia i els negocis disposats a estalviar-se un 30% de la seva factura elèctrica. 

L’èxit de la nostra gestió energètica sobre una instal·lació és l’estalvi aconseguit, amb el que es financien les mesures implementades. Si no n’hi ha estalvi, no n’hi ha costos. Aquest és el nostre compromís.

L’optimització de contractes, que és la primera fase d’Ajusta30, proporciona estalvis sostinguts des del primer moment.

D’aquesta manera, és posible iniciar l’aplicació de les millores d’eficiència, que comença per determinar la situació dels costos energètics de cada establiment respecte a d’altres de característiques similars.

Amb aquesta valoració JustaEnergia proposa les mesures necessàries per millorar la qualificació d’eficiència del negoci. Aquesta millora es tradueix, directament, en estalvis econòmics i unes instal·lacions funcionant amb el millor rendiment.


El més interessant del projecte Ajusta30 és que els costos es financen amb part dels estalvis assolits, permetent tenir els equips en condicions òptimes per donar rendibilitat al negoci a través del baix consum i oferir el màxim confort als usuaris.

JustaEnergia signa un important acord de col·laboració amb la FICCG

La Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica (FICCG) inicia una campanya per impulsar l’eficiència energètica dels establiments adherits al segell
La FICCC i JustaEnergia hem signat un acord de col·laboració per impulsar l’eficiència energètica entre els associats de la fundació: les federacions i gremis de l’àmbit de l’alimentació, organismes públics vinculats, així com professionals de la restauració, productors i distribuïdors.
A partir d'aquest acord JustaEnergia esdevé el col·laborador principal de la FICCG en l’àmbit energètic per a promoure les millors alternatives energètiques pels establiments i empreses associades, estretament relacionades amb el sector del turisme.
L'acord té com a objectiu dur a terme campanyes d’informació sobre eficiència energètica adreçades a les empreses turístiques i oferir serveis de gestió energètica adaptats a cada tipologia d’establiment en condicions especials, per aconseguir estalvi energètic a les instal·lacions dels associats, a més de garantir el funcionament òptim i el màxim confort.
Des de JustaEnergia aportem una experiència positiva en aquest àmbit, amb una mitjana d’un 20% d’estalvi en els consums energètics entre els nostres clients.
Per part de la FICCG, l’acord és una iniciativa per ampliar la contribució del sector a la sostenibilitat i avançar cap a un model de turisme competitiu i sostenible, tal com proposen els objectius per l’any 2017, proclamat per Nacions Unides com l’Any Internacional del Turisme Sostenible.

A la signatura de l’acord hi han estat presents la directora general de la FICCG, Pepa Aymamí, i els socis fundadors de JustaEnergia, Lluís Vicente i Raul Alonso. Sobre el mateix, Pepa Aymamí ha valorat positivament l’experiència de JustaEnergia a partir de la seva implicació en els projectes de divulgació i aplicació d’eficiència energètica de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració.

PCM reduce más de una cuarta parte de sus costes energéticos

El segundo año de aplicación de medidas de gestión de eficiencia energética con JustaEnergia ha dado como resultado una reducción del 27% de los costes energéticos de la empresa especializada en la decoración de envases y componentes.

La empresa PACKAGING COLOR MANUFACTURING, S.L, especializada en la decoración de envases y componentes para la perfumería, cosmética, vino, aceite y bebidas espirituosas, ha logrado un ahorro acumulado de más de 42.500 euros en los consumos energéticos en los dos años de aplicación de medidas de gestión energética con JustaEnergia en su planta de Sant Just Desvern.

La reducción del consumo energético en este período ha sido de 189.306 kWh, que ha supuesto un ahorro total de más del 20% en los dos años y una reducción de emisiones de cerca de 40 Tn de CO2

En una primera fase de medidas sin inversión, JustaEnergía mejoró las condiciones de contratos de gas y electricidad, con ahorros que se mantienen en el tiempo y que ascienden a más de 7000 euros en electricidad y más de 15000 euros en gas.

Por otra parte, y también dentro de las medidas sin inversión, la monitorización y análisis de los consumos energéticos permitió detectar y corregir consumos ineficientes que ocasionaban pérdidas de 40.000 kWh/año.Medidas con inversión

La aplicación de medidas con inversion como la agrupación de los contadores de gas y el redimensionado de la instalación, así como la sustitución de la iluminación en oficinas, naves de producción y almacén han supuesto unos ahorros de 15.300 euros anuales.

El resultado de la gestión de la eficiencia energética en la planta de producción de PCM han sido unos ahorros sostenidos en el tiempo gracias a la mejora de condiciones contractuales y la aplicación de medidas de eficiencia energética que se financian con parte de los ahorros conseguidos, aportando mejoras en las instalaciones que favorecen la productividad.

La empresa

Caso práctico de eficiencia energéticaPCM es una empresa especializada en la decoración de envases y componentes para la perfumería, cosmética, vino, aceites y bebidas espirituosas. En su planta de Sant Just Desvern, de más de 6.500 m2 de superficie cubierta, 7 líneas totalmente automatizadas trabajan en la decoración de todo tipo de envases por medio de pintado y serigrafía, utilizando tecnologías y materiales que permiten obtener los efectos estéticos más diversos.

PCM ha adquirido recientemente una nueva máquina de serigrafía de avanzada tecnología y última generación, con menor consumo energético, para la impresión de envases pequeños y grandes formatos.

Sus procesos de producción tienen en cuenta la sostenibilidad, tanto en la aplicación de un sistema de gestión medioambiental para el tratamiento de residuos como en el uso de materias primas que  ayudan a proteger el medioambiente: pinturas con base agua y tintas Eco-Friendly con secado UV. 

Desde el año 2014 han confiado la gestión de su eficiencia energética a JustaEnergia con el objetivo de situar sus costes energéticos y patrones de consumo en niveles competitivos para conseguir, en una segunda instancia, reinvertir parte del ahorro en la mejora de las instalaciones y optimizar aún más su consumo.

www.pcmgrupo.com