L’eficiència comença per l’estalvi

Un mes després d’iniciar el projecte d’eficiència energètica Ajusta30 ja hem començat a recollir dades molt interessants sobre el potencial d’estalvi al sector de l’hostaleria i restauració.
Un bon exemple és el de Ristol, que ja en la primera fase del projecte estalviarà més de 6.500 euros d’electricitat en un any a tres dels seus establiments. 

Per fer-ho només ha calgut que Ristol proporcionés a JustaEnergia la factura elèctrica de cada localització. Amb aquesta informació s’ha elaborat un informe amb els consums de cada negoci durant un any i s’han valorat les condicions de varies comercialitzadores per oferir les millors opcions.

JustaEnergia s’ha encarregat de gestionar les millores acordades amb la propietat dels establiments per millorar les condicions contractuals, consistents en aquest cas en un canvi de comercialitzadora i la optimització de la potència en un dels tres locals. 

A partir de la valoració de la situació d’eficiència de dos dels tres locals respecte d’altres del seu sector, s’ha detectat un potencial addicional d’estalvi de 5500 euros. Ara cal concretar les mesures de millora a través de la inspecció directa i monitorització de les instal·lacions.
L’optimització de factures i la valoració de l’estalvi potencial amb mesures sense inversió és el primer pas d’un projecte que avançarà durant els propers mesos amb la implantació de mesures finançades sempre amb els estalvis aconseguits.

Compromís compartit

El projecte Ajusta30 és el compromís compartit entre JustaEnergia i els negocis disposats a estalviar-se un 30% de la seva factura elèctrica. 

L’èxit de la nostra gestió energètica sobre una instal·lació és l’estalvi aconseguit, amb el que es financien les mesures implementades. Si no n’hi ha estalvi, no n’hi ha costos. Aquest és el nostre compromís.

L’optimització de contractes, que és la primera fase d’Ajusta30, proporciona estalvis sostinguts des del primer moment.

D’aquesta manera, és posible iniciar l’aplicació de les millores d’eficiència, que comença per determinar la situació dels costos energètics de cada establiment respecte a d’altres de característiques similars.

Amb aquesta valoració JustaEnergia proposa les mesures necessàries per millorar la qualificació d’eficiència del negoci. Aquesta millora es tradueix, directament, en estalvis econòmics i unes instal·lacions funcionant amb el millor rendiment.


El més interessant del projecte Ajusta30 és que els costos es financen amb part dels estalvis assolits, permetent tenir els equips en condicions òptimes per donar rendibilitat al negoci a través del baix consum i oferir el màxim confort als usuaris.

No hay comentarios:

Publicar un comentario