Article a la revista #177 del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

El preu just d’un bon clima


La climatització és un dels capítols de consum energètic que genera més despesa i un factor molt important en la percepció de confort en un espai obert al públic. Trobar l’equilibri entre confort i estalvi és especialment delicat quan es tracta de climatitzar consultes i clíniques dentals


EL COST DE NO FER RES

El funcionament dels equips de climatització i les nostres necessitats no sempre van a l’hora.

Per una banda, trobem sistemes mal dimensionats respecte a les condicions de l’edifici: orientació, aïllament, superfície dels espais, usos... Per una altra, instal·lacions amb deficiències de funcionament o que simplement no aprofiten totes les prestacions de programació també són una font de despesa innecessària i sovint generen incomoditats.

Per exemple, el consum nocturn dels equips de clima pot suposar un consum d’entre 10-15 euros diaris, generant una despesa innecessària de prop de 1500 euros al final de l’hivern.


PER ON COMENCEM?

En primer lloc, cal verificar l’estat de manteniment de la instal·lació, comprobant , per exemple, l’aïllament de canonades i l’estat dels filtres.

A partir d’aquí, l’optimització del sistema de climatització hauria de començar sempre per conèixer les necessitats de climatització de cada sala segons els horaris i l’activitat que s’hi duu a terme, així com de les seves condicions en quant a superfície, existència d’equips que emetin escalfor i aïllament de l’exterior.

En un mateix local, hi podem trobar estances molt exposades al clima exterior, com la zona de recepció, i d’altres amb una gran “densitat” d’equips electrònics, com l’interior d’un box.


MESURES D’ESTALVI

Un cop s’han analitzat les pautes de consum i s’han contrastat amb les necessitats reals del consultori, podem determinar quines mesures tindran més incidència en la nostra despesa elèctrica, com ajustar la programació dels equips i establir un sistema d’alertes que permeti corregir les incidències.

Els estalvis aconseguits ens poden permetre de renovar aquelles instal·lacions amortitzades, amb baix rendiment i alts costos de consum i manteniment, per un sistema de clima nou i eficient que ens oferirà confort i estalvis durant molt de temps.


UN CAS PRÀCTIC

Buscant de gestionar els seus recursos de manera eficient, el COEC va apostar per la gestió energètica a l’edifici de la seva seu principal a Barcelona.

L’orientació nord-sud de l’edifici del COEC, que suposa una alta exposició al sol, i el fet que no s’estaven utilitzant al màxim les prestacions de l’equip de climatització, generaven desconfort pels usuaris.

La monitorització en temps real el sistema d’aire condicionat i la instal·lació d’una sonda de temperatura exterior va fer possible determinar el potencial d’estalvi, aportant les dades necessàries per optimitzar les temperatures de referència en cada zona i determinar els horaris d’arrencada i parada en funció de l’us de l’edifici, les condicions exteriors i l’estació de l’any.

El projecte incloïa mesures importants en altres grups de consum, com la il·luminació. En conjunt, la gestió energètica a l’edifici va permetre estalvis importants el primer any equivalents a un 25% de la seva despesa energètica.

JustaEnergia és el gestor energètic del COEC
Consulta les condicions especials per a col·legiats contactant al 934 989 921 o a l’adreçá de correu asesor@justaenergia.com
www.justaenergia.com

Podeu llegir l'article publicat seguint aquest enllaç: Revista SOM COEC (pàgina 42)

No hay comentarios:

Publicar un comentario